hasslerod

hasslerod

Syftet/The purpose

Att få kontakt med andra personer, för att diskutera vissa fenomen, som drabbar en relativt nybliven pensionär.

To meet people in a discussion of problems facing a newly retired person.

Uppdatera iPhone

SvenskaPosted by Karl Fredriksson 2011-11-25 12:28:52

Att uppgradera operativsystemet på en iPhone till iOS 5 är ett äventyr för sig. Alla vill väl ha de 200 nya funktionerna, som man inte visste att man behövde. "Anslut bara din enhet till din Mac eller PC och följ anvisningarna på skärmen i iTunes" säger man på Apple. Risken är dock att man drabbas av allehanda psykosomatiska sjukdomssymtom, när man upptäcker att ens faktaspäckade telefon raderas in på skelettet. Då funderar men på, om säkerhetskopian på datorn, som man aldrig sett, innehåller allt man behöver. Plötsligt stannar processen och på telefonens skärm visar sig en bild på en sladd och iTunes' ikon. Då gäller det att ha is i magen och dra ut sladden ur telefonen och sätta i den igen. När operativsystemet är klar, måste man köra ytterligare en synkronisering för att få tillbaka hela innehållet i telefonen.


Misströsta inte. Vi har ju tagit vår magsyra och iOS till en helt ny nivå


smiley